Skupiony [wyrazy przeciwstawne]

 • Skupiony, skoncentrowany, ściśniony, zwarty, pełen zadumy.
 • Przeciwstawne:
  • rozproszony,
  • rozkojarzony,
  • roztargniony,
  • rozwlekły,
  • rozrzucony,
  • zdekoncentrowany.