Skuteczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Skuteczny, efektywny, owocny.
  • Przeciwstawne:
    • bezskuteczny,
    • daremny,
    • bezowocny,
    • nieefektywny.