Skwapliwy [wyrazy przeciwstawne]

  • Skwapliwy, gorliwy, chętny.
  • Przeciwstawne:
    • opieszały,
    • niechętny,
    • nieskory,
    • gnuśny.