Skwarny [wyrazy przeciwstawne]

  • Skwarny, gorący, upalny, pełen skwaru.
  • Przeciwstawne:
    • mrtoźny,
    • zimny,
    • lodowaty.