Skrzydlate słowa

Zdania, powiedzonka, komentarze, zwroty, ktore w mniejszym lub większym stopniu weszły do powszechnego użytku, np. w żtciu uczniów czy polityków. Spotkać je można również w mediach. Wpływają na wzbogacanie frazeologii języka potocznego, nieraz pełnią funkcję aforyzmów lub sentencji.