Skrzydlate słowa

  • Zdania, powiedzonka, komentarze, zwroty, które w mniejszym lub większym stopniu weszły do powszechnego użytku, np. w życiu uczniów czy polityków.
  • Spotkać je można również w mediach.
  • Często jako cytaty pochodzą ze znanych utworów literackich.
  • Wpływają na wzbogacanie frazeologii języka potocznego, nieraz pełnią funkcję aforyzmów lub sentencji.