„Czemu ty dziewczyno…”

Piosenka ludowa, prawdopodobnie z Kresów, inne źródła podają, że jej korzenie to Sandomierz lub Kujawy.  Są też sprzeczne informacje o autorach, znaleźć można nazwiska Szul-Skjöldkrona Boguslaw, Maria Aleksander. Nie jest znany twórca melodii. Istnieje kilka wersji utworu, można znaleźć notatkę, że pierwszy wariant tekstu został ułożony w sierpniu 1914 r. w czasie wymarszu legionów. Dziś drukowana jest w śpiewnikach ludowych, weselnych, biesiadnych.

Czemu ty dziewczyno
pod jaworem stoisz
czy cię słońce piecze,
czy się wichru boisz?

Нор, dziś, dziś а nie jutro,
dziś wesoło — jutro smutno,
hop, dziś, dziś а nie jutro,
hop, dziś, dziś, bęc!

Słonko mnie nie piecze,
deszczu się nie boję,
nie mam ja chłopczyny,
smutne życie moje.

Нор, dziś, dziś а nie jutro,
dziś wesoło — jutro smutno,
hop, dziś, dziś а nie jutro,
hop, dziś, dziś, bęc!