Skrzydlate słowa

Skrzydlate słowa to zdania, powiedzenia, porzekadła i zwroty, które weszły do powszechnego użytku, w różnym stopniu.  Jako przykłady mogą posłużyć powiedzonka z różnych dziedzin i środowisk, np. ż życia uczniów (prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie) czy polityków (od śmieszności do wzniosłości jest jeden krok).

Skrzydlate słowa dość mocno funkcjonują w mass mediach, wprowadzając nowości do frazeologii języka potocznego. Nieraz występują jako aforyzmy lub sentencje.