Skrzynia [synonimy]

  • Skrzynka.
  • Paka.
  • Waliza.
  • Pudełko.
  • Kufer.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]