Skrzętnie [synonimy]

  • Gospodarnie.
  • Zapobiegliwie.
  • Pracowicie.
  • Dokładnie.
  • Gorliwie.
  • Skrzętnie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]