Słabnąć [synonimy]

 • Poupadać.
 • Chorować.
 • Tracić siły.
 • Opadać z sił.
 • Wycieńczać się.
 • Nadwątlać.
 • Nadwyrężać.
 • Mdleć.
 • Słabnąć.
 • Starzeć się.
 • Chudnąć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]