Słabość [synonimy]

  • Niemoc.
  • Bezsilność.
  • Bezbronność.
  • Wyczerpanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]