Słaby [synonimy]

  • Mdły.
  • Lekki.
  • Ledwie uchwytny.
  • Kruchy.
  • Łupliwy.
  • Łamliwy.
  • Przyćmiony.
  • Blady.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]