Słuchać [synonimy]

  • Nadsłuchiwać.
  • Przysłuchiwać się.
  • Zasłuchać się.
  • Natężać ucho.
  • Słyszeć.
  • Dawać ucha.
  • Wsłuchiwać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]