Skutek [synonimy]

  • Konsekwencje.
  • Wynik.
  • Następstwo.
  • Plon.
  • Wniosek.
  • Przewidywanie.
  • Efekt.
  • Rezultat.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]