Zależność

Mądry głupiemu ustępuje… i dlatego ten świat tak wygląda!