Istotne zagadnienia przy pisaniu wypracowania egzaminacyjnego

I. Realizacja tematu:

  • czy wypracowanie jest zgodne z formą podaną w zadaniu?
  • czy jest zgodne z tematem?

II. Elementy twórcze:

  • narracja jest logicznie prowadzona,
  • logiczny układ wydarzeń,
  • urozmaicona fabuła, obecność następujących elementów: opisu, charakterystyki bohatera, czasu i miejsca akcji, zwroty akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja.

III. Kompetencje literackie i kulturowe.

IV. Kompozycja.

V. Styl.

VI. Język (im bogatszy, tym więcej błędów można popełnić).

VII. Ortografia (do 5 błędów).

VIII. Interpunkcja (do 5 błędów).

 

Jula Sz.