„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza [świat przedstawiony]

„Quo vadis” odwołuje się do wartości uniwersalnych, podkreśla rolę chrześcijaństwa w kształtowaniu cywilizacji chrześcijańskiej. Ukazuje czasy schyłku Rzymu i jego wartości oraz zepsucie moralne, demoralizację władzy. Sienkiewicz sygnalizuje, że przyszłością Europy staną się ideały chrześcijaństwa.

Akcja utworu rozpoczyna się w 63 roku, oś czasu:

Autor opisuje przybycie Winicjusza do Rzymu, po zwycięskiej wojnie. Kolejne historyczne zdarzenia przedstawione w powieści to pożar z roku 64 oraz śmierć Petroniusza w roku 66. Epilog kończący utwór to śmierć Nerona w 68 roku.

Jula Sz.