Skwer Edwarda Modrzewskiego [Kielce]

Przed dworcem autobusowym w Kielcach jest od 2021  roku nowy skwer. Nazwa tego miejsca wzbudziła wiele sporów. Część radnych proponowała nazwę  „Praw Kobiet”, zatwierdzoną wcześniej przez Komisję ds. nazewnictwa ulic. Niestety, animozje polityczne spowodowały zmiany. Ostatecznie patronem tego miejsca został  Edward Modrzewski, jeden z architektów kieleckiego dworca, a także autor wielu ważnych obiektów w Kielcach i województwie świętokrzyskim (np.  budynek sądu w Sandomierzu czy skrzydło Seminarium Duchownego w Kielcach).  Wydaje sie, że nazwa została odpowiednio  „trafiona”, choć niektórzy skwer nazywają „miejscem podziałów politycznych”.