Słońce [symbolika]

 • Kult słońca znany był prawie wszystkim starożytnym kulturom.
 • Uważano je za najważniejszego boga (np. egipski Ra).
 • Słońce symbolizuje boskość i samego Boga.
 • Rzymski kult słońca miał wpływ na ustalanie terminów świąt chrześcijańskich.
 • Słońce stało się też symbolem Chrystal, porównywano do słońca blask jego oblicza.
 • Słońce jest też emblematem opatrzności, ogarniając swym okiem świat i porządek rzeczy.
 • Boskie oko słońca jest symbolem wszechwiedzy, prawdy i sprawiedliwości.
 • Stanowi również oznakę zbawienia.
 • Boskie słońce jest poza tym symbolem nieskończoności, zmartwychwstania, mądrości, świetności i chwały.
 • Postrzega się go jako życiodajne źródło, dawcę życia
 • Siły ciemniści nienawidzą słonecznego światła.
 • Zaćmienie słońca to oznaka kosmicznej katastrofy, apokaliptycznej zagłady.
 • Słonce kojarzone jest ze szczęściem, powolnością i pomyślnością.
 • Niekiedy stanowo znak wolności, stałości, dobrej myśli, pewności jutra i nadziei.
 • Symbolizuje też górnolotną myśl, aspiracje, dalekosiężne plany.
 • Określane jest jako znak niepowtarzalności, wyjątkowości, urody, piękna, miłości, także tej do ojczyzny i patriotyzmu.

Odniesienia znaleźć można:

 • Księga Eklezjastyka 26, 21.
 • Księga Eklezjastyka 27,12.
 • Objawienie św. Jana 1,16.
 • List św. Jakuba 1,11,
 • Ewangelia św. Mateusza 24,29.
 • Ewangelia św. Mateusza 13,43.
 • Ewangelia św. Mateusza 12,2.
 • Księga Sędziów 5,31.
 • Księga Mądrości 5,6.
 • I Księga Królewska 12,12.
 • Sofokles, „Antygona”.
 • J. Kochanowski, „Pieśń IX”.
 • F. Karpiński, „Do Justyny”.
 • A. Mickiewicz, „Oda do młodości”.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. IV.
 • A. Mickiewicz, „Burza”.
 • A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 • J. Słowacki, „Beniowski”.
 • J. Słowacki, „Wacław”.
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.
 • C. K. Norwid, „Święty – pokój”.
 • T. Miciński, „Już świt”.

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.