„Słoneczko późno dzisiaj wstało”

Wesoła piosenka dziecięca, można ją znaleźć także w wydawnictwach harcerskich, turystycznych i szkolnych. Istnieje kilka wersji, dopisywanych zwrotek, ale  na popularności nie traci nic ten utwór, uczony dzieci już w przedszkolu. Piosenka jest dobra na wszystko,ale teraz na ograniczenia (kwiecień 2020) jest lekarstwem na złe chwile. Słońce, czy to w piosence na w realu zawsze wywołuje uśmiech.

I w takim bardzo złym humorze,
I świecić też mu się nie chciało,
Bo mówi, że zimno na dworze.

Lecz gdy piosenkę usłyszało,
To się tak bardzo ucieszyło,
Zza wielkiej chmury zaraz wyszło
I nam radośnie zaświeciło.

Słoneczko nasze, rozchmurz buzie,
Bo nie do twarzy ci w tej chmurze,
Słoneczko nasze, rozchmurz się,
Maszerować z tobą będzie lżej!

Słoneczko nasze rozchmurz pyska,
Bo nie do twarzy ci w chmurzyskach,
Słoneczko nasze, rozchmurz się,
Maszerować z tobą będzie lżej!

A kiedy ktoś w naszej gromadzie
Na wszystko dąsa się i chmurzy,
Możecie z słonkiem go porównać
I tę piosenkę mu powtórzyć.
A zaraz mu się zmieni mina
I uśmiech jego twarz rozjaśni,
Nawet w wesołka się zamieni
I zaraz wszystkim będzie raźniej.