Słowniczek [dla utrwalenia]

Słowniczek

Synonimy – wyrazy bliskoznaczne, np. grzeczny – uprzejmy.

Antonimy – wyrazy przeciwstawne, np. słodki – gorzki.

Wyrazy pokrewne – wyrazy z tej samej rodziny wyrazów, mające wspólny rdzeń, np. kolega, koleżanka, koleżeński, koleżeństwo.

Archaizmy – wyrazy, które już wyszły z użycia, np. jeno (dziś: tylko).

Neologizmy – wyrazy nowo powstałe, np. dvd; wyróżniamy też neologizmy artystyczne (wymyślone przez poetów w wierszach), np. „zawiośniało”.

Homonimy – wyrazy wieloznaczne, czyli takie, które mają wiele znaczeń, np. zamek – 1. budowla; 2. suwak np. w spodniach; 3. część karabinu;      4. rodzaj taktyki w hokeju na lodzie; 5. w drzwiach.

Homofony – wyrazy dźwiękowo identyczne, ale odmienne pod względem pisowni, pochodzenia i znaczenia, np. krzyk i kszyk; bród i brud; stóg         i stuk; lud, lód i lut; morze i może.

Zapożyczenia – wyrazy zapożyczone z innych języków np. butik, pizza.