Słowotwórcza analiza wyrazu

  • Oddzielenie w wyrazie motywowanym podstawy słowotwórczej od formantu słowotwórczego.
  • Wyodrębnienie części składowych.
  • Przykłady:
    • na+pisać,
    • nauczyciel+ka,
    • chłopo+robotnik.