Zachowanie

 Zachowanie dzieci dalece odbiega od rzeczywistości.