Śluby rycerskie

  • Składane przez rycerzy dawnych epok.
  • Służyć miały głównie doskonaleniu ducha i ciała.
  • Traktowano je bardzo poważnie.
  • Ślubowano niewiastom, także i zamężnym, często żonom władców lub sławnych rycerzy.
  • Przybierały bardzo różną formę, a dotyczyć mogły rozmaitych sfer życia.
  • Ślubowano zdobycie łupów wojennych, ale także sposobu ubierania, miejsca spania, pobytu w jednym miejscu czy pozycji przy jedzeniu (np. jedynie na stojąco)