Smucić [synonimy]

 • Rozgoryczać.
 • Zasmucać.
 • Przygnębiać.
 • Kwasić.
 • Warzyc.
 • Budzić żal.
 • Martwić.
 • Rozczarowywać.
 • Zatruwać radość.
 • Rozżalać.
 • Ulegać rozpaczy.
 • Smutnieć.
 • Markotnieć.
 • Sposępniać.
 • Spochmurnieć.
 • Osowieć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]