Władysław z Gielniowa [patron chrześcijański]

 • Późniejszy błogosławiony.
 • Urodził się około 1440 roku koło Opoczna.
 • Po ukończeniu Akademii Krakowskiej w wieku 22 lat wstąpił do zakonu bernardynów w Warszawie.
 • Kilka lat później został kapłanem.
 • Zycie jego przepełniała modlitwa i pokuta.
 • Szczególnym nabożeństwem darzył Mękę Pańską.
 • Współcześni zapamiętali go jako płomiennego kaznodzieję.
 • Jego kazania porywały tłumy.
 • Był jednym z pierwszych duchownych w Polsce, którzy wprowadzili do liturgii język ojczysty, właśnie poprzez kazania, a także utwory poetyckie o tematyce religijnej.
 • Był autorem wielu pobożnych pieśni.
 • W 1504 roku został gwardianem przy kościele św. Anny w Warszawie.
 • Tutaj umarł w ekstazie, w jaką popadł podczas kazania, głoszonego w Wielki Piątek w 1604 roku.

 • Imię Władysław składa się ze starosłowiańskich członów wodzi = władać, panować i sław = sława, co należy tłumaczyć jako ten, ktory posiadł sławę.
 • Błogosławiony Władysław był patronem Królestwa Polskiego i wielkiego Księstwa Litwy.
 • Od 1962 roku jest patronem Warszawy.
 • Dzień błogosławionego Władysława to 25 września.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]