Sofiści

  • Grupa wędrownych nauczycieli filozofii i retoryki.
  • Wg nich prawda i dobro są względne i zależne od punktu widzenia.
  • Zagorzałymi przeciwnikami sofistów  byli Sokrates i Platon.
  • Głosili oni pogląd, że prawda i dobro mają charakter stały , niezmienny i obiektywny.