Cechy komedii starogreckiej

 • Komedia starogrecka ukształtowała się w V wieku p.n.e.
 • Obok tragedii stanowiła jeden z głównych gatunków starożytnej Grecji.
 • Wywodziła się z żartobliwych scenek o tematyce mitologicznej lub codziennej.
 • Cechą charakterystyczna  była satyra społeczna lub polityczna.
 • W formie scen rodzinnych, lekkich scenek rodzajowych i komedii charakterów poruszała  tematy wychowania czy wojny.
 • Była narzędziem ośmieszania osób publicznych.
 • Miała wywoływać wesołość, o jej istocie stanowił więc humor, dowcip, niekiedy sceny wulgarne i obsceniczne.
 • Budową była podobna do tragedii.
 • Jej poszczególne części to:
  • monolog lub dialog, wprowadzający w tematykę utworu,
  • parodos, czyli wstępna pieśń chóru,
  • przeplatanie epejsodiów ze stasimonami,
  • exodus, tj. pieśń zejścia chóru (chórzyści przebrani byli za zwierzęta lub postaci fantastyczne).