Sofokles

Sofokles

(496-406 p.n.e.)

 Tragediopisarz grecki, jeden z trzech wielkich tragików starożytnych (obok Ajschylosa i Eurypidesa).

Czynnie uczestniczył w  politycznym życiu Aten (pełnił funkcję skarbnika Związku Ateńskiego).

Napisał około  120 sztuk, w tym 90 tragedii i  30 dramatów satyrowych. Niestety, zachowało się jedynie 7  następujących tragedii:

  • Ajas,
  • Antygona,
  • Edyp król,
  • Trachinki,
  • Elektra,
  • Filoktet,
  • Edyp w Kolonie.

W  Egipcie (w papirusach  z Oksyrynchos) odkryto 400 wierszy dramatu satyrowego Tropiciele. Sofokles wprowadził innowacje w zakresie sposobu wystawiania dramatu: dodał trzeciego aktora, zwiększył liczbę członków chóru z 12 do 15 i podkreślił rolę przodownika chóru.

Ograniczył także rolę bogów, kładąc nacisk na przeżycia bohaterów dramatu. Wprowadził bohatera w pełni świadomego i odpowiedzialnego za swe czyny i od niego uzależniał bieg wydarzeń.

Tworzył staranne, przekonujące charakterystyki postaci, przedstawiał wyrazistych bohaterów przeżywających wewnętrzne konflikty moralne.

Tematykę czerpał z mitów trojańskich, tebańskich i ateńskich. Tragedie Sofoklesa zyskały popularność w odrodzeniu a także   w  wieku XIX   (zwłaszcza u naszych zachodnich sąsiadów,  w Niemczech), do dziś mają swoich widzów i grane są w teatrach, co świadczy o ich uniwersalizmie i ponadczasowości.

Zwyciężył w 20 konkursach (agonach) tragicznych.

Według legendy zmarł recytując fragmenty „Antygony”.