Zaproszenie

Części składowe:

 1. Konwencjonalne (ustalone) słownictwo typu: Miło nam…, Mamy zaszczyt…
 2. Wprowadzenie następujących  informacji:
 • Dane odbiorcy, czyli kogo zapraszamy,
 • Termin (dzień, miesiąc, godzinę, dotyczące uroczystości, na którą zapraszasz.
 • Miejsce, czyli gdzie zapraszasz.
 • Rodzaj uroczystości, czyli na co zapraszasz,
 • Nadawcę, czyli kto zaprasza.

Słownictwo do wykorzystania: 

 • Serdecznie zapraszam…,
 • Z ogromną przyjemnością …,
 • Miło mi…,
 • Byłoby mi miło, gdyby przyjęli Państwo moje zaproszenie…,
 • Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu…

Pamietaj:

 • Zastosuj odpowiedni układ graficzny (nagłówek, akapity, wyróżnienia, podpis),
 • Używaj zwrotów grzecznościowych, pisanych wielką litera,
 • Stosuj rzeczowniki: Pana, Panią…
 • Pisz poprawnie stylistycznie (krótkie zdania, zwięzłe i rzeczowe),
 • Zależnie od zaproszenia stosuj właściwy styl (zaproszenia oficjalne i nieoficjalne),
 • Błędy dyskwalifikują nadawcę!