Ogłoszenie/zawiadomienie

Ogłoszenie / zawiadomienie to krótkie formy użytkowe

 Części składowe:

  1. Właściwy nagłówek, np. Ogłoszenie, Zawiadomienie, Sprzedam, Kupię, Uwaga!
  2. Informacja o celu np. ogłoszenie o koncercie (dzień, miejsce, uroczystość, koszty), zawiadomienie o remoncie (kto, kogo, czego dotyczy w jakim terminie).
  3. Podpis (telefon lub adres).
  4. Data (uwaga do kiedy dana informacja jest ważna, obowiązuje). 

Ważne:

  • Pamiętaj o właściwym układzie graficznym (nagłówek, pogrubienia istotnych informacji).
  • Stosuj odpowiednią składnie:  krótkie zdania, by jasno i precyzyjnie przedstawić informacje,  o których mowa w piśmie).