Dedykacja

ELEMENTY SKŁADOWE:

 1. Zastosuj formę grzecznościową, będącą właściwym wstępem:   Kochanej…, Najdroższej…, Szanownej…., Na pamiątkę…, Z okazji…, Z podziękowaniem…,
 2. Wprowadź informacje dotyczące:
 • przedmiotu ofiarowania
 • okazji (intencji), z jakiej to następuje,
 • osoby obdarowującej (podpis pełnym imieniem i nazwiskiem)
 • daty
 1. Możesz zastosować przysłowie, powiedzenie, cytat, podając autora.

Ważne:

 • Dedykacja powinna być napisana odręcznie (wyjątek stanowią nagrody książkowe wręczane w szkołach, do których wkładki są opracowywane odgórnie
 • Stosuj akapity, podnosi to estetykę.
 • Dobierz styl do odbiorcy, uwzględnij jego wiek czy rodzaj waszej znajomości),
 • Dopasuj także dedykację do rodzaju książki (albumu),
 • Pisz zwięźle, ciekawie, spontanicznie.