Sonet

Sonet – wiersz liryczny z kunsztowną kompozycją, rodzaj wiersza ukształtowanego we Włoszech na przełomie XIII/XIV wieku, składa się z 4 zwrotek (strof) i 14 wersów, dwie pierwsze zwrotki mają po 4 wersy, dwie kolejne strofy mają po 3 wersy (tercety). Pierwsze mają charakter opisowy, dwie ostatnie – refleksyjny, stanowią podsumowanie myśli zawartych w wierszu.

Swą niezwykła popularność zawdzięczają Petrarce.

Sonety to utwory popularne w liryce polskiej, uprawiali je Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp-Sarzyński, Jan Andrzej  Morsztyn, Adam Mickiewicz, Adam Asnyk, Leopold Staff i wielu innych twórców.

Sonet francuski składa się z 3 zwrotek czterowersowych i jednej dwuwersowej.

Tematem sonetu była pierwotnie wzniosła, uduchowiona miłość do kobiety.

Sonet włoski

4 wersy część narracyjno-opisowa
4 wersy
3 wersy część refleksyjno-filozoficzna
3 wersy
 

Sonet francuski

4 wersy część narracyjno-opisowa
4 wersy
4 wersy
2 wersy Refleksja, najczęściej spointowana (puenta)