Tren

Tren – gatunek poezji okolicznościowej, lament, płacz żałobny, utwór poetycki, rodzaj obrzędowej pieśni żałobnej,  lamentacyjnej, spokrewniony z elegią, stanowi pochwałę czynów, zasług i zalet zmarłego. Wywodzi się z antyku, a artystycznie nową formę nadał mu Jan Kochanowski, poświęcając „Treny” własnym córkom (Urszulce (zm. 1579) i Hannie),  przepełniając je artystycznym liryzmem i autentycznym bólem ojca po stracie dzieci.

Po raz pierwszy „Treny” wydane zostały w 1580 roku jako „Czarnoleskie Treny”, a dla autora śmierć dziecka stała się sprawdzianem wiary w Boga.