Psalm

Psalm – liryczny utwór modlitewny, rodzaj religijnej pieśni, śpiewanej modlitwy, gatunek typowo biblijny, starotestamentowy, w którym wypowiadający się prosi Boga o coś, dziękuje Mu za coś, kaja się i przeprasza albo Go wielbi,  psalmy biblijne odzwierciedlają relację Bóg-człowiek, w której Bóg to kochający, ale sprawiedliwy i surowy Ojciec, a człowiek jest marny, grzeszny i zawsze podporządkowany woli Najwyższego. Wszystko, co dzieje się na ziemi, dzieje się z woli Bożej i tylko za Jego przyzwoleniem.

Typowe dla tego gatunku zabiegi poetyckie to:

  • asonanse (wygrywanie podobieństwa dźwięków),
  • aliteracje (powtarzanie w obrębie danej partii tekstu tej samej głoski lub grupy głosek),
  • powtórzenia,
  • wyliczenia,
  • refreny,
  • anafory (rozpoczęcie tekstu od tego samego wyrazu lub zdania),
  • paralelizmy (podobieństwa w budowie wersów).