Pieśń

Pieśń – gatunek literacki poezji lirycznej (pisany wierszem), znany już od starożytności, o genezie związanej z obrzędami i muzyką (pieśni ludowe, pieśni średniowieczne), od której stopniowo się uwolnił, stając się samodzielną formą wyrazu. Związki z muzyką ujawniają się w jej budowie (strofy, refren, mocna rytmizacja tekstu). Pieśń to utwór liryczny podzielony na strofy, zwykle o tematyce pochwalnej i poważnej. W pieśni występują powtórzenia (np. refren). Wykształciły się także pieśni biesiadne i miłosne. Odmianą pieśni jest też hymn, psalm, modlitwy błagalne.