„Stepy akermański” Adama Mickiewicza [gatunek, budowa, motyw podrózy]

Stepy akermańskie” to sonet, co poświadczają niżej wymienione cechy:

 • wiersz o wyrafinowanej budowie,
 • utwór o właściwym układzie rymów,
 • składa się z 4 strof,
 • dwie zwrotki czterowersowe, dwie trójwersowe,
 • w sumie liczy 14 wersów,
 • każdy wers liczy 13 sylab,
 • średniówka występuje po 7 sylabie,
 • składa się z części opisowej (obraz stepu) i refleksyjnej (tęsknota za krajem ojczystym),
 • układ rymów jest typowy dla sonetu: abba, abba, cdc, dcd.

 • Pierwsze polskie sonety tworzył Jan Kochanowski.
 • Mickiewicz zastosował klasycystyczne reguły kompozycyjne.

 • Piękno przyrody, jej przepych i egzotyka nie głuszą tęsknoty za ojczyzną i rodziną.
 • Przyroda krymska przywołuje obrazy rodzime, co potęguje samotność.
 • Jest tu też refleksja czy bliscy i przyjaciele pamiętają jeszcze poetę
 • Nadsłuchuje więc odgłosów z daleka, z Litwy, wołania bliskich i rozmaitych głosów, szumu przyrody.
 • Wielkośćn stepu dodatkowo potęguje zagubienie w ogromnym świecie.