Elementy utworu epickiego

Epika to jeden z 3 rodzajów literackich. Obejmuje utwory, gdzie wydarzenia przedstawia narrator. Są to  utwory wielowątkowe, gdzie pojawia się caa plejada bohaterów, wykorzystane są także dialogi i monologi. Najczęściej są to utwory pisane prozą.

Elementy utworu epickiego:

 • Fabuła wszystkie wydarzenia przedstawione w utworze,
 • Akcja, wydarzenia, które rozgrywają się na oczach czytelnika, znacznie węższa od fabuły,akcja dzieli się na:
 • **** zawiązanie akcji (początek, rozpoczęcie akcji),
 • **** rozwinięcie akcji (przedstawianie kolejnych wydarzeń),
 • **** punkt kulminacyjny (szczyt),
 • **** rozwiązanie akcji,
 • Bohater literacki (jej dzieje i charakter są znaczące dla przebiegu akcji), znamy następujące typy bohatera (ze względu na jego usytuowanie oraz ocenę i sposób kreacji):
 • **** tytułowy (przedstawiony w tytule (np. „Pan Tadeusz”),
 • **** główny, nazywany też pierwszoplanowym (najważniejsza osoba w utworze, wpływa na przebieg najważniejszych wątków w utworze),
 • **** drugoplanowy (nie wpływa na przebieg głównych wydarzeń, ale pozostaje w związku z bohaterem głównym),
 • **** epizodyczny ( występuje w wątkach pobocznych, nie ma wpływu na przebieg akcji),
 • **** zbiorowy (główne wydarzenia kreuje określona grupa, zbiorowość),
 • **** pozytywny ( tak skonstruowana postać, że czytelnik się z nią solidaryzuje i uznaje za wzór),
 • **** negatywny (postać obdarzona cechami negatywnymi, wadami nie budzi sympatii),
 • **** statyczny (nie zmienia swej postawy w toku utworu),
 • **** dynamiczny (przechodzi metamorfozę, zmienia się w utworze),
 • Narracja, słowna prezentacja wydarzeń, składają sie na nią opisy, opowiadania, relacje wydarzeń, dialogi, monologi.
 • Typy narracji to:
 • **** pierwszoosobowa, narrator mówi w 1 osobie lp., przedstawia i komentuje zdarzenia, w których uczestniczył lub był świadkiem, wypowiada własne opinie,
 • **** trzecioosobowa, wypowiada się w 3 osobie lp., stoi z boki, przygląda się i relacjonuje zachowując dystans, jest wszechwiedzący, zna myśli i uczucia bohaterów, nie ocenia, nie wygłasza własnych sądów, przekonań i uczuć.