Dziennik

 • Utwór, na który składają się zapiski autora prowadzone z dnia na dzień.
 • Nie ma w nim dystansu czasowego (prowadzony na bieżąco).
 • Stanowią rejestr spostrzeżeń, refleksji i bezpośrednich przeżyć osoby piszącej.
 • Osobiste notatki autor zapisuje codziennie, uwzględnia zazwyczaj dzienną datę.
 • Układa się je chronologicznie, a przedstawiają wydarzenia z aktualnej perspektywy.
 • Zwykle posiadają także daty, a obejmują rozmaite tematy, przeżycia, relacje z wydarzeń, przemyślenia i refleksje.
 • Występuje również fikcja literacka.
 • W zależności od funkcji może więc mieć charakter dokumentu lub być zbliżony do wypowiedzi literackiej.
 • Prowadzenie dziennika nie zakłada jakiejś wyrafinowanej formy literackiej.
 • Za najciekawsze uważa się dzienniki intymne i dzienniki podróży.

Dzienniki pisali:

 • Z. Nałkowska, „Dzienniki”,
 • S. Żeromski, „Dzienniki”,
 • S. Lem,  „Dzienniki gwiazdowe” (z gatunku science-fiction),
 • J. Andrzejewski, „Gra z cieniem”,
 • ponadto M. Dąbrowska, W. Gombrowicz, G. Herling-Grudziński i inni.