Song

  • Piosenka, śpiew, gatunek pieśni, ballady o charakterze plebejskim.
  • Muzyka zbliżona charakterem do jazzu.
  • Song wprowadzony do teatru przez  B. Brechta.
  • Współcześnie rozwinął się pop-song, forma pośrednia między pieśnią ludową a artystyczną.
  • Protest song – pieśń protestująca przeciwko niektórym zjawiskom społeczno-politycznym.
  • Przedstawiciele tego nurtu: B. Dylom, j. Baez, T. Nalepa.