Decorum

  • Pojęcie wywodzi się z łaciny i oznacza przyzwoity, właściwy, stosowny.
  • Odnosi się do wewnętrznego ładu dzieła literackiego.
  • Zajmuje się organizacją zgodności formy z treścią w dziele.
  • Określone zostało w „poetyce” Arystotelesa, później  powtórzyli to także  Cyceron i Horacy.
  • W Polsce regułę decorum przypomniał w okresie oświecenia F.K. Dmochowski w pracy „Sztuka rymotwórcza”.
  • Znaczenie tematu determinowało stosowanie określonego gatunku.
  • Preferowano epikę jako najwyżej postawiona w hierarchii gatunkowej.
  • Na niższych pozycjach były kolejno: tragedia, komedia, satyra i sielanka.