Soplica Jacek

Rekonstrukcja losów Jacka Soplicy

 1. Wizyty w domu Stolnika, pozyskanie względów Horeszki.
 2. Miłość do Ewy Horeszkówny.
 3. Podanie Jackowi czarnej polewki, znak odrzucenia jego kandydatury na męża Ewy.
 4. Złość młodego Soplicy, częste wizyty w karczmie.
 5. Ślub z ubogą dziewczyna.
 6. Utrata dawnej pozycji wśród szlachty.
 7. Napad Moskali na zamek Horeszków.
 8. Włączenie się do bitwy i zastrzelenie Stolnika.
 9. Odrzucenie zaszczytów proponowanych przez Targowiczan.
 10. Opuszczenie kraju (emigracja).
 11. Życie żołnierza-tułacza.
 12. Przywdzianie habitu zakonnego.
 13. Powrót na Litwę.
 14. Rola emisariusza przygotowującego pole pod powstanie, walkę z Moskalami.
 15. Bitwa i odniesienie ciężkich ran. Spowiedź Jacka Soplicy.