Szlachta polska w „Panu Tadeuszu”

Adam Mickiewicz przedstawił niezwykle złożony obraz polskiej szlachty, przekonanej o pochodzeniu od wojowniczego ludu Sarmatów i przekonaniu o wyższości obyczajów  i kultury polskiej nad innymi. Początkowo sam sarmatyzm postrzegano jako zjawisko pozytywne, niestety później pewne założenia uległy wypaczeniu i sarmatyzm stał się symbolem zacofania.

Wartości wyznawane przez szlachtę:

 • ojczyzna,
 • honor,
 • rodzina i tradycje,
 • Bóg.

Wady szlachty:

 • kłótliwość,
 • gwałtowność,
 • duma i próżność,
 • mściwość
 • prywata,
 • skłonność do burd i zatargów.

Walory szlachty:

 • odwaga,
 • honor,
 • patriotyzm,
 • rycerskość,
 • waleczność,
 • gościnność.