Spadkobierca [synonimy]

  • Dziedzic.
  • Właściciel.
  • Kontynuator.
  • Naśladowca.
  • pogrobowiec.
  • Osoba dziedzicząca.
  • Potomek.
  • Potomny.
  • Sukcesor.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]