Specjalny [synonimy]

 • Swoisty.
 • Specyficzny.
 • Szczególny.
 • Charakterystyczny.
 • Słynny.
 • Bezprzykładny.
 • Nieszablonowy.
 • Niepowtarzalny.
 • Nieprzeciętny.
 • Samodzielny.
 • Indywidualny.
 • Nieprawdopodobny.
 • Niesamowity.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]