Spekulować [synonimy]

 • Paskować.
 • Śrubować ceny.
 • Handlować.
 • Grać na zwyżkę.
 • Kalkulować.
 • Kombinować.
 • Kręcić.
 • Kwerendować.
 • Odczytywać.
 • Rozeznawać.
 • Penetrować rynek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]