Spichlerz [synonimy]

  • Spichrz.
  • Elewator.
  • Magazyn.
  • Skład.
  • Stodoła.
  • Arsenał.
  • Gumno.
  • Rezerwuar.
  • Szopa.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]