Śpiewnik historyczny

  • Patriotyczna pieśń epicka z XIX wieku.
  • Traktuje o wielkich wydarzeniach w dziejach jakiegoś narodu.
  • Przykładem mogą być „Śpiewy historyczne” Juliana Ursyna Niemcewicza (1758-1841).