Śródtytuł

  • Tytuł występujący  w tekstach wieloczęściowych.
  • Niezależnie więc od głównego tytułu nadanego całemu tekstowi poszczególne części mogą mieć również tytuły , zwane śródtytułami.
  • Na ogół śródtytuł drukuje się mniejszym stopniem pisma niż tytuł główny.