Spójniki

Wyrazy niesamodzielne i nieodmienne.

Łączą wyrazy w zdaniu lub zdania składowe w zdaniu złożonym, np.

  • Kuba był zdolny, ale leniwy.
  • Kuba i Krzyś poszli na spacer.